MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Đồng Hồ Thông Minh (WISE-M500 Series)

Đồng hồ đo công suất dòng WISE-M500 rất dễ sử dụng, đồng hồ thông minh giúp đạt hiệu quả về chi phí, cung cấp phép đo, hiển thị và giao tiếp chính xác (Modbus/RTU) nhằm mục đích giám sát năng lượng. Với đặc trưng kích thước nhỏ gọn và kết nối linh hoạt (1P2W, 1P3W, 3P3W), dòng WISE-M500 rất lý tưởng để giám sát năng lượng trong các ứng dụng giám sát cơ sở và ứng dụng quản lý thiết bị.

Product List