MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Solid State Disks, RAM and Other Storage

Các giải pháp lưu trữ của Advantech-Innocore cung cấp một loạt các mô-đun lưu trữ, bao gồm Compact Flash, ổ cứng IDE, mô-đun đĩa cứng SATA (DOM), ổ đĩa cứng và ổ đĩa trạng thái rắn SSD để các nhà tích hợp hệ thống dễ dàng thực hiện các chức năng bảo mật, sao lưu và phục hồi hệ thống hoặc ứng dụng riêng của họ.

Product List