MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Standalone (S Series)

Advantech Standalone (S Series), hỗ trợ dòng lõi Intel và AMD, là bo mạch chủ có tích hợp cao để chơi game có phạm vi hiệu năng tuyệt vời, khả năng mở rộng, vòng đời dài và tiêu thụ năng lượng thấp.

Product List