MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Station Self-Service Controller

Dòng điều khiển tự phục vụ có thiết kế không quạt và I/O phong phú để hỗ trợ các ứng dụng khác nhau như máy cổng tự động, máy bán vé, hệ thống thu giá vé tự động và hơn thế nữa. Nó cũng hỗ trợ thiết bị tự phục vụ và ứng dụng kiosk do thiết kế nhỏ gọn và nhẹ.

Product List

 • ITA-1501

  Hệ thống không quạt nhỏ gọn Freescale® i.MX6 Quad với nhiều cổng COM và Dual Displays

 • ITA-1611

  Hệ thống nhỏ gọn Intel® Celeron™ J1900 Dual Gigabit Ethernet LAN và Dual Display

 • ITA-1611U

  Hệ thống nhỏ gọn Intel® Celeron™ J1900 với nhiều cổng COM và cổng USB

 • ITA-1711

  Hệ thống nhỏ gọn Intel® Celeron™ J1900 Dual Gigabit Ethernet LAN và Dual Display

 • ITA-1711N

  Intel® Celeron™J1900 Fanless Compact System with 8GB on board and 8 x USB