MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Storage Server

Loạt máy chủ lưu trữ (Storage Server) bao gồm máy chủ NVMe, tất cả máy chủ flash và máy chủ mật độ cao với khả năng I/O đặc biệt. Hoạt động như NAS, máy chủ lưu trữ của chúng tôi có khả năng mở rộng chịu lỗi và mở rộng thông qua JBOD. IStorage của chúng tôi đạt được độ tin cậy và tính sẵn sàng cao cho các doanh nghiệp.