MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

SUSI APIs

Advantech đã tạo ra SUSI (Secure and Unified Smart Interface), một bộ giao diện ứng dụng cho phép người dùng trực tiếp theo dõi và kiểm soát I/O kỹ thuật số, I2C, tốc độ bước của CPU, watchdog timers và quạt thông minh. API SUSI giúp sản xuất các sản phẩm tốt hơn, đáng tin cậy hơn, với thời gian triển khai nhanh hơn.