MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Traffic Management Controller

Bộ điều khiển quản lý giao thông được thiết kế cho các ứng dụng quản lý giao thông khác nhau như thu phí điện tử, giám sát thành phố và nhận dạng biển số xe. Hệ thống quản lý giao thông của chúng tôi cung cấp hiệu suất cao và nhiệt độ hoạt động rộng cho nhiều môi trường.

Product Categories

  • ITA-3650 Series

    ITA-3650 series traffic management controllers are designed for various traffic management applications

  • ITA-3630

    Traffic Management Controllers are designed for various traffic management applications such as electronic toll collection, city surveillance and license plate recognition. Our traffic management system provides high performance and wide operating temperature for multiple environment.