MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

UPOS-500 Series

UPOS-500 Series là hệ thống POS không quạt cấp công nghiệp, được trang bị màn hình mô đun hóa, để đảm bảo cài đặt linh hoạt cho các ứng dụng đa dạng.