MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

USB Device Server

Máy chủ thiết bị nối tiếp USB (USB serial device server) của Advantech cho phép người dùng PC kết nối các thiết bị nối tiếp qua mạng LAN với các hệ thống sử dụng giao diện USB như màn hình USB, máy in và máy quét. Các máy chủ thiết bị nối tiếp (serial device servers) USB-to-LAN tăng cường tính trực quan và hiệu quả của người dùng trong khi cắt giảm các yêu cầu phần cứng và các chi phí khác, và chúng cho phép chuyển đổi ngay lập tức các thiết bị được kết nối, do đó cho phép truy cập từ bất kỳ đâ

Product List

Related Materials