MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

USM Series

Với đủ cổng I/O, dòng UBX là hộp PC POS không quạt đi kèm với vỏ phẳng và không có lỗ thông gió để phù hợp với nhiều ứng dụng bán lẻ và khách sạn.

Product List