MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

UTX Gateway Systems

Hệ thống Advantech UTX IoT gateway, một hệ thống cấp công nghiệp trong hộp 4.6"(L) x 5.6"(W) x 1.4"(H), cung cấp Mini ITX kèm theo Intel® IoT Gateway Solutions cho Internet vạn vật (IoT). UTX cũng dễ dàng triển khai cho máy tính công nghiệp như máy tính nhúng, lý tưởng cho các ứng dụng thành phố thông minh, năng lượng thông minh, hệ thống thông tin và tự động hóa công nghiệp.