MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Máy Tính Gắn Trên Xe

Máy tính gắn trên xe của Advantech cung cấp các giải pháp điện toán cấp công nghiệp cho Quản lý kho, Quản lý khai thác và Quản lý cảng. Chúng cũng được phục vụ như máy tính xe nâng (Forklift Computers). Họ máy tính gắn trên xe phục vụ xử lý dữ liệu toàn diện cho Quản lý kho, Quản lý khai thác và Quản lý cảng. Các vỏ bọc chắc chắn không có lỗ thông gió, đảm bảo rằng các tấm phía trước và phía sau có thể chịu được bụi và nước xâm nhập. Do đó, các máy tính gắn trên xe cũng hoạt động rất tốt trong

Product List

Related Materials