MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Xử Lý Tín Hiệu Số Đa Lõi

Danh mục xử lý tín hiệu số đa lõi (Multi-Core Digital Signal Processing) bao gồm DSP ATCA, AdvancedMC (AMC) và DSP PCI Express cung cấp hiệu suất và chất lượng chuyển mã HD cho các ứng dụng trong cơ sở hạ tầng video và viễn thông DSP

Product Categories

  • Video Encoding, Decoding & Transcoding Accelerator

    Các thẻ PCI Express 4K / 8K VEGA 3300 Series tăng tốc các ứng dụng mã hóa, giải mã và chuyển mã video UHD HEVC / AVC trong các luồng công việc truyền phát và phát trực tiếp.

  • FPGA Video Accelerators

    Các thẻ PCI Express dựa trên nền tảng VEGA 4000 là lý tưởng để tăng tốc học máy (machine learning), phân tích dữ liệu và các ứng dụng xử lý video trực tiếp cả trong các thiết bị và trong các máy chủ trung tâm dữ liệu mở rộng.

  • IP Media Interface Cards

    Dòng thẻ add-on PCI Express VEGA 3000 phù hợp với tiêu chuẩn SMPTE 2022 và SMPTE 2110 để truyền tải media-over-IP không nén hoặc nén TICO trong sản xuất trực tiếp.