MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Wayside Controller

Loạt bộ điều khiển Wayside cung cấp các ứng dụng khác nhau như điều khiển tàu dựa trên giao tiếp, hệ thống báo hiệu bên đường và hệ thống điều khiển tàu. Hệ thống điều khiển bên đường của chúng tôi bao gồm các hệ thống CTC và ATC cung cấp môi trường giám sát và vận hành an toàn.

Product List

  • ITA-2231

    Hệ thống không quạt 2U Intel® Thế hệ thứ 6 Core™ i; Tuân thủ các tiêu chuẩn ứng dụng đường sắt EN 50121-4

  • ITA-2111

    Hệ thống không quạt 1U Intel® Atom™ E3845; Tuân thủ các tiêu chuẩn ứng dụng đường sắt EN 50121-4

  • ITA-2211

    Hệ thống Rackmount 2U không quạt với Intel® Atom™ E3845 với 3 mô-đun ITAM