MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Web-Browser Terminal

Thiết bị đầu cuối trình duyệt web của Advantech có thể được sử dụng như thiết bị đầu cuối web, có tính năng mở rộng I/O thông minh, hỗ trợ fieldbus hoạt động ở dải nhiệt độ rộng.