MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

WebAccess Software & Edge SRP

WebAccess là cốt lõi của giải pháp IoT của Advantech, nó là phần mềm SCADA có thể cấu hình từ Máy khách/Máy chủ/Trình duyệt đầu tiên. Thông qua hệ thống HMI/SCADA của Advantech, chúng tôi có thể xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu IoT. Ngoài ra, với kiến ​​trúc mở, các ứng dụng miền dọc có thể dễ dàng được tích hợp. WebAccess chạy trên nền tảng phần cứng được cấu hình sẵn để thu thập dữ liệu thực địa từ các thiết bị I/O từ xa và (hoặc) từ các bộ khiển thông qua phần cứng liên lạc khác nhau. Sử dụ

Product Categories

 • Edge SRP

  WebAccess là cốt lõi của giải pháp IoT của Advantech, nó là phần mềm SCADA có thể cấu hình từ Máy khách/Máy chủ/Trình duyệt đầu tiên. Thông qua hệ thống HMI/SCADA của Advantech, chúng tôi có thể xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu IoT. Ngoài ra, với kiến ​​trúc mở, các ứng dụng miền dọc có thể dễ dàng được tích hợp. WebAccess chạy trên nền tảng phần cứng được cấu hình sẵn để thu thập dữ liệu thực địa từ các thiết bị I/O từ xa và (hoặc) từ các bộ khiển thông qua phần cứng liên lạc khác nhau. Sử dụ

  • Giải Pháp Chuyển Đổi Giao Thức

   Thu thập dữ liệu biên (Edge Data Collector) hỗ trợ hơn 200 chuyển đổi giao thức PLC
  • Giải Pháp Quản Lý Tập Trung

   Trình hiển thị tập trung (Centralized Visualizer) đơn giản hóa việc quản lý các ứng dụng và nguồn hình ảnh thông qua giải pháp quản lý tập trung.
  • Giải Pháp Edge Analyzer

   Phân tích biên (Edge Analyzer) cung cấp chẩn đoán thời gian thực và phát hiện tín hiệu bất thường
  • Giải Pháp SoftControl

   Bộ điều khiển Fieldbus (Fieldbus Controller) như một bộ điều khiển mở, mang đến khả năng điều khiển máy trong thời gian thực
  • Edge Networking

   Network communication, enabling a non-stop, multi-directional and remote network management for various industries Leveraging over 20 years of industry experience to develop industrial communication products that provide reliable wired and wireless communication solutions for mission critical applications, Advantech officially introduces 4 network-focused Edge SRPs, offering a wide range of services ranging from protocol convention, centralized management, to fault tolerant systems, realizin
 • WISE-EdgeLink

  From the perspectives of equipment manufacturers, owners, and maintainers need to have an easy and reliable data management systems to collect equipment data from field sites, Advantech WISE-EdgeLink provides a solution for Machine to Intelligent (M2I), and the edge intelligence software for data management. Without frequent on-site maintenance and service trips incurring the time and financial costs, users will be able to monitor critical assets, track equipment performance by data managem

 • WebAccess/CNC

  WebAccess/CNC là một giải pháp phần mềm cốt lõi để kết nối các máy CNC. Tận dụng kiến trúc 100% dựa trên web của nền tảng WebAccess/SCADA, WebAccess/CNC không chỉ cung cấp các chức năng kết nối mạng CNC quan trọng mà còn mang tới cả lợi ích của phần mềm SCADA cho gia công CNC. Với việc bao gồm các khả năng giám sát thiết bị I/O, WebAccess/CNC cho phép quản lý thông tin CNC và hiển thị trạng thái.

 • Solution Ready Platform (SRP)

  Series iFactory tập trung vào các thị trường ưu tiên với tính tự động hóa cao hơn, những người có khả năng kết hợp các công nghệ và khái niệm nhà máy thông minh và Công nghiệp 4.0 như ngành lắp ráp ô tô, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp điện tử gia dụng.

 • WebAccess/SCADA

  Advantech WebAccess là một giải pháp phần mềm 100% nền web SCADA/ là một nền tảng IIoT với các giao diện mở để phát triển các ứng dụng IoT. Nó cũng hoạt động như một cổng để thu thập dữ liệu từ thiết bị mặt đất và chuyển dữ liệu sang các ứng dụng đám mây thông qua xuất bản/đăng ký MQTT. WebAccess có bảng điều khiển thông minh dựa trên HTML5 cho phép phân tích dữ liệu đa trình duyệt, đa nền tảng.

 • WebAccess/HMI

  WebAccess/HMI Designer là phần mềm mạnh mẽ và trực quan để tạo ra các giải pháp tổng thể cho các sản phẩm Human Machine Interface. WebAccess/HMI Designer đã được chứng minh sự hiệu quả trong nhiều lĩnh vực ứng dụng và là một công cụ phát triển tích hợp dễ dàng.

 • OPC Server

  Một máy chủ OPC (OLE cho Process Control) cung cấp IO và nhiều thiết bị hơn để giao tiếp với một loạt các gói phần mềm HMI/SCADA nằm trên máy chủ. Máy chủ OPC của Advantech cho các thiết bị ADAM và modbus có máy khách OPC DA (truy cập dữ liệu) và máy khách AE (báo động và sự kiện) để kiểm tra nhanh các kết nối dữ liệu, hỗ trợ các thiết bị modbus của Advantech như MODBUS/RTU và MODBUS/TCP. Bất kỳ hệ thống phần mềm nào có sử dụng máy khách OPC như OPC DA và AE sever đều có thể truy cập trình điều

 • Giải Pháp WebAccess HMI

  Gói giải pháp sẵn sàng HMI WebAccess hỗ trợ cho Công nghiệp 4.0 bao gồm: - Hộp trực quan (Visualized Box) HMI cho xử lý thông tin - Chức năng thiết kế HMI định hướng ứng dụng - Giao tiếp với nhiều hệ thống - Thiết kế đáng tin cậy cho hoạt động phía khu sản xuất

  • Operator HMI

   Series WA-HT là gói ứng dụng hoàn chỉnh cho phép người dùng dễ dàng có được sự hiệu quả, áp dụng các giải pháp HMI vào quá trình tích hợp các hệ thống linh hoạt trong các ngành công nghiệp tự động hóa. Gói giải pháp sẵn sàng Open HMI hỗ trợ cho Công nghiệp 4.0 bao gồm: - HMI Visualization cho xử lý thông tin - Chức năng thiết kế HMI định hướng ứng dụng - Giao tiếp với nhiều hệ thống - Thiết kế đáng tin cậy cho hoạt động phía khu sản xuất
  • Data Gateway

   Dòng WA-HU là gói ứng dụng hoàn chỉnh cho phép người dùng dễ dàng có được sự hiệu quả, sử dụng các giải pháp HMI tích hợp để trực quan hóa thông tin sản xuất và dịch nhiều giao thức trong các ngành công nghiệp tự động hóa. Gói giải pháp sẵn sàng Open HMI hỗ trợ cho Công nghiệp 4.0 bao gồm: - HMI Visualization cho xử lý thông tin - Chức năng thiết kế HMI định hướng ứng dụng - Giao tiếp với nhiều hệ thống - Thiết kế đáng tin cậy cho hoạt động phía khu sản xuất
 • DeviceOn/BI

  DeviceOn/BI is an open cloud-based industrial IoT platform, providing device management for Advantech sensing modules and platforms

Related Materials