MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Windows Embedded OS

Windows Embedded OS là một nhóm các hệ điều hành Microsoft được thiết kế để chạy và sử dụng trên các hệ thống máy tính nhúng như kiosks, headless systems, automotive computers, thiết bị tự động hóa, thiết bị di động và bảng hiệu kỹ thuật số ... vv