MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Wireless Sensing Solutions

Công nghệ cảm biến không dây cung cấp dữ liệu bạn cần để quản lý và tối ưu hóa hoạt động của mình. Bất kể ngành nghề nào, áp lực để tăng hiệu quả, giảm lãng phí, giảm tiêu thụ năng lượng và tối đa hóa thời gian hoạt động thiết bị là không đổi. Wzzard giúp dễ dàng và không xâm phạm để thu thập dữ liệu cảm biến từ các thiết bị và hoạt động hiện có, do đó tạo điều kiện cho các cải tiến liên tục giúp giảm chi phí, tăng năng suất và giảm lãng phí.

Product Categories

 • Wzzard Smart Mesh Sensing Network

  Wzzard Wireless Mesh Sensor Network Wzzard™ Wireless Mesh Sensor Network là một nền tảng kết nối cảm biến không dây hoàn chỉnh, dễ sử dụng được thiết kế để triển khai nhanh chóng mạng IoT thông minh, đáng tin cậy, có thể mở rộng trong môi trường ứng dụng với yêu cầu cao. Do phân phối thông tin hiệu quả cho từng cá nhân hoặc nhiều máy thu, sử dụng ít năng lượng và các gói dữ liệu được giảm thiểu, nên nó rất lý tưởng cho các địa điểm di động hoặc từ xa.

 • Wzzard Mesh Nodes

  Wzzard mesh wireless sensor nodes can accommodate virtually any industry-standard external sensors.

 • Wzzard Mesh Starter Kits

  Fast deployment of Proof of Concept and Pilots. Easy to scale to hundreds or thousands of inputs from one location or multiple locations

 • Wzzard LoRa Sensing Network

  Nền tảng cảm biến thông minh Wzzard LoRa giúp nhanh chóng và dễ dàng tạo ra một ngăn kết nối hoàn chỉnh giữa các cảm biến và ứng dụng của bạn, trên mạng của bạn hoặc Internet. Nền tảng sử dụng các node biên (edge node) thông minh để truyền dữ liệu cảm biến đến SmartSwarm 243 LoRa Gateway qua mạng LoRa không dây.

 • Wzzard Mesh Gateways

  Seamlessly integrate data from diverse systems, devices and sensors into the Industrial Internet of Things.The SmartSwarm 342 IIoT gateway helps owner