MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

WISE-PaaS

WISE-PaaS Alliance là chương trình đối tác IoT do Advantech khởi xướng, giúp các đối tác giải quyết các thách thức trong ứng dụng IoT và đưa những ứng dụng này ra thị trường. Với sáu Giải pháp phần mềm đa dạng, các đối tác có thể thống nhất các tiêu chuẩn giao thức khác nhau, do đó cho phép quản lý dữ liệu, hình ảnh, thiết bị và mạng và đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng dữ liệu và thiết bị IoT đáng tin cậy và có thể mở rộng. Các chương trình liên minh cũng cung cấp các công cụ phát triển, tư vấn chuy

Product List

Related Materials