MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Advantech xây dựng một hệ sinh thái toàn cầu trong lĩnh vực xử lý nước xoay quanh nền tảng WISE-PaaS 4.0

21/04/2022
Advantech sử dụng WISE-PaaS 4.0 và WISE-Marketplace để hợp tác chặt chẽ với các nhà tích hợp giải pháp trọng tâm (DFSI), để từng bước xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ thông minh trong lĩnh vực xử lý nước. Advantech hợp tác với các DFSI để tạo ra các sản phẩm và giải pháp Ứng dụng Công nghiệp (I.App) sẽ đẩy nhanh việc triển khai các dịch vụ xử lý nước thông minh tại các thị trường bao gồm Đài Loan, Đông Nam Á và Ấn Độ.

Giới thiệu

Vào năm 2020, Advantech đã và đang kết nối với các DFSI để xây dựng một hệ sinh thái với nền tảng đám mây công nghiệp WISE-PaaS 4.0. Cốt lõi của sáng kiến ​​này là việc áp dụng một chiến lược mới: “một trọng tâm, hai hướng và ba chiến lược thâm nhập thị trường”. Chiến lược này nhằm đẩy nhanh việc triển khai các ứng dụng thông minh trong các ngành dọc toàn cầu. Khi định lượng chiến lược này, Li-Fu Chang, Giám đốc Sản phẩm của Bộ phận Năng lượng và Môi trường của Advantech, cho biết rằng “một trọng tâm” có nghĩa là tập trung vào các lĩnh vực có ứng dụng tăng trưởng cao. Ý tưởng về “hai hướng” theo nghĩa này là nhằm giúp các ngành thúc đẩy cả tối ưu hóa kỹ thuật số và chuyển đổi số. Cuối cùng, “ba chiến lược thâm nhập thị trường” đề cập đến việc thực hiện ba chiến lược thâm nhập thị trường: 1 - sử dụng nền tảng WISE-PaaS, 2 - kết nối DFSI toàn cầu và các nhà phát triển phần mềm, và 3 - phát triển các ứng dụng thông minh tại ít nhất hai thị trường để chứng minh rằng các giải pháp này có thể chuyển giao và mở rộng.

Ví dụ: năng lượng và môi trường bao gồm nhiều lĩnh vực và ứng dụng với sự khác biệt lớn giữa bí quyết lĩnh vực của từng ngành. Trong đó có những thách thức đáng kể của sự phân mảnh khi nói đến việc thúc đẩy các ứng dụng thông minh. Vì sự khác biệt và phức tạp mà sự phân mảnh mang đến, Advantech tập trung vào các thị trường trong các lĩnh vực tăng trưởng cao, bao gồm tài nguyên nước và xử lý, lưu trữ năng lượng và sản xuất điện mặt trời. Trong số này, Advantech đã áp dụng ba chiến lược thâm nhập thị trường trong lĩnh vực tài nguyên nước và xử lý nước để giúp các nhà máy xử lý nước thực hiện tối ưu hóa kỹ thuật số, khuyến khích DFSI thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện mục tiêu của Advantech là chuyển giao các ứng dụng thông minh tại hơn hai thị trường.

Đẩy nhanh sự phát triển của các sản phẩm và giải pháp I.App trong xử lý nước

Về việc thúc đẩy các ứng dụng thông minh trong xử lý nước, ông Chang đã sử dụng lĩnh vực xử lý nước thải là một ví dụ. Ông chỉ ra rằng xử lý nước thải bao gồm ba quá trình chính: xử lý sinh học, lắng đông tụ và lọc màng. Trước đây, khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải thông minh, các nhà tích hợp hệ thống (SI) sẽ phát triển các giải pháp dành riêng cho ba quy trình này. Tuy nhiên, do thiết bị được sử dụng và môi trường của các nhà máy xử lý nước thải khác nhau giữa các khu vực, các giải pháp cho một nhà máy xử lý nước thải có thể không áp dụng được cho các nhà máy khác. Điều này cản trở đáng kể khả năng chuyển giao và thúc đẩy các giải pháp xử lý nước thải thông minh.

Để khắc phục điều này, Advantech sử dụng nền tảng WISE-PaaS làm cơ sở để thúc đẩy các chiến lược tách, tái cấu trúc và tạo mã. Ông Chang nói rõ thêm rằng Advantech ban đầu sử dụng Cloud Foundry làm khuôn khổ cho WISE-PaaS 3.0 của mình, để cung cấp cho DFSI với Nền tảng như một dịch vụ (PaaS). Sau đó, công ty đổi thành Kubernetes (K8s) để phát triển nền tảng gốc đám mây WISE-PaaS 4.0, cung cấp ba dịch vụ khung ứng dụng quan trọng dựa trên công nghệ vùng chứa linh hoạt, đó là trực quan hóa (WISE-PaaS / Dashboard và WISE-PaaS / SaaS Composer), quản lý hiệu suất nội dung (WISE-PaaS / InsightAPM) và dịch vụ khung trí tuệ nhân tạo (WISE-PaaS / AIFS). Bằng cách này, DFSI có thể sử dụng trực tiếp ba dịch vụ khung quan trọng này để kết hợp với nền tảng đám mây quản lý thời gian thực IoT công nghiệp của Advantech, WISE-DeviceOn / BI để phát triển các sản phẩm I.App chung (để triển khai nhanh hoặc truy cập thiết bị trực tiếp) hoặc Domain I.App (để quản lý hoạt động tối ưu hóa).

Ông Chang tiếp tục sử dụng quy trình xử lý sinh học trong xử lý nước thải như một ví dụ để nói rõ hơn rằng quá trình xử lý sinh học chủ yếu diễn ra trong bể kỵ khí, bể thiếu khí và bể hiếu khí. Quá trình xử lý này chủ yếu nhằm loại bỏ hàm lượng nitơ và phốt pho nhằm cải thiện chất lượng nước. Điều này bao gồm các hoạt động chi tiết khác nhau, chẳng hạn như sục khí, tuần hoàn bùn và tuần hoàn chất lỏng nitrat hóa trong quá trình; như vậy, rất khó để phát triển một giải pháp cho những quá trình phức tạp này theo cách mà nó có thể được chuyển giao và áp dụng ở những nơi khác vì có rất nhiều cấu trúc và cấp độ liên quan. Hiện tại, bằng cách sử dụng nền tảng WISE-PaaS 4.0, Advantech có thể tách các giải pháp xử lý sinh học được phát triển trước đây cho các nhà máy xử lý nước và tập trung vào ba quy trình nói trên để tái cấu trúc các sản phẩm I.App và sau đó khởi chạy chúng trên WISE-Marketplace cho những người khác sử dụng. Do đó, các DFSI có khả năng phát triển có thể mua nhiều sản phẩm I.App trực tiếp từ WISE-Marketplace để phát triển các giải pháp xử lý sinh học cho các lĩnh vực riêng lẻ theo nhu cầu cụ thể của từng lĩnh vực của các nhà máy xử lý nước. Hơn nữa, các DFSI thiếu khả năng phát triển này vẫn có thể hợp tác với Advantech để tạo ra các giải pháp.

Kết nối các SI địa phương để mở rộng thị trường toàn cầu

Trong khi sử dụng WISE-PaaS 4.0 để kết nối các đối tác DFSI nhằm tăng tốc phát triển các sản phẩm và giải pháp I.App, WISE-PaaS 4.0 dựa trên K8s cũng có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ với các giải pháp IaaS khác nhau, chẳng hạn như Global Azure, Đám mây Alibaba của Trung Quốc , Inspur Cloud và những sản phẩm khác. Điều này mang đến khả năng tương tác và tính di động của I.App. Ông Chang nhấn mạnh rằng nền tảng đám mây chủ đạo được sử dụng ở mỗi thị trường khu vực khác nhau giữa các thị trường. Do đó, việc WISE-PaaS 4.0 có thể hoạt động trên nhiều nền tảng đám mây mang lại sự tiện lợi đáng kể cho việc hợp tác tại các thị trường khu vực khác nhau. Điều này giúp quảng bá các sản phẩm I.App của Advantech tại các thị trường khác nhau trên thế giới, giúp thúc đẩy đổi mới I.App với SIs trở nên khả thi hơn.

Ngoài ra, Advantech đã thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đối tác DFSI thông qua các liên doanh. Ví dụ, Advantech và GSD Technologies Co., Ltd. đã thành lập Công nghệ Môi trường GSD trong mối quan hệ đối tác liên doanh, kết hợp các nguồn lực của cả hai công ty để phát triển một hệ thống quản lý thiết bị xử lý nước thông minh. Advantech cũng thành lập DFSI chuyên về lĩnh vực xử lý nước trong một liên doanh đồng sáng tạo (CCJV) với Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp (ITRI), kết hợp các nguồn lực của Advantech về phần mềm, phần cứng và nền tảng WISE-PaaS 4.0 với xử lý nước của ITRI - công nghệ đẩy nhanh sự phát triển của các dịch vụ xử lý nước thông minh. Hiện tại, DFSI này đã phát triển các sản phẩm I.App khác nhau cho các giải pháp xử lý nước thải trong các khu công nghiệp và giải pháp lọc và xử lý nước của Tập đoàn Nước Đài Loan thông qua quá trình tách và tái cấu trúc. Điều này đã cho phép DFSI chọn các sản phẩm I.App phù hợp theo nhiều nhu cầu cụ thể của từng lĩnh vực và đóng gói chúng thành một giải pháp hoàn chỉnh cho lĩnh vực đó, đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai các ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực khác nhau.

Theo ông Chang, với kinh nghiệm triển khai thành công cùng CCJV trong các lĩnh vực trong nước, Advantech đang đẩy nhanh việc mở rộng các dịch vụ xử lý nước thông minh trên thị trường toàn cầu bằng cách kết nối các đối tác SI tại các thị trường trên khắp châu Á, bao gồm Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ. Ví dụ, Advantech đã ký Biên bản ghi nhớ với một đối tác SI ở Ấn Độ vào tháng 10 năm 2020, đồng thời tích cực tìm kiếm các đối tác hợp tác của DFSI tại Thái Lan và Malaysia để triển khai các ứng dụng xử lý nước thông minh tại hơn hai khu vực.

Tạo ra lợi ích chung cho các nhà máy xử lý nước, DFSI và Advantech

Ông Chang kết luận rằng thông qua mô hình kết hợp của Advantech với nền tảng WISE-PaaS 4.0 làm cốt lõi, DFSI không chỉ có thể nhanh chóng tái tạo các ứng dụng từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác mà còn có thể chuyển đổi các nhà cung cấp dịch vụ từ vai trò SI đơn thuần sang một trong những dịch vụ vận hành và bảo trì. Ví dụ, việc phát triển các sản phẩm I.App để kiểm tra và điều động thiết bị và đánh giá sự bất thường của thiết bị cho phép các nhà máy xử lý nước thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động hàng ngày của họ trong khi hỗ trợ bảo trì thiết bị. Trong khi đẩy nhanh quá trình tối ưu hóa kỹ thuật số của các nhà máy xử lý nước, DFSI cũng có thể hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số của mô hình kinh doanh sáng tạo, do đó tạo cơ hội tăng trưởng lợi nhuận theo cấp số nhân. Advantech sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển các ứng dụng quản lý tài nguyên nước thông minh, hợp tác với các đối tác vì lợi ích chung của chúng ta để đạt được mức phát thải carbon thấp trong các nhà máy xử lý nước thải. Điều này sẽ củng cố các dịch vụ khu vực của DFSI, tất cả các hoạt động khu vực của Advantech và đảm bảo một hành tinh phát triển bền vững.