Advantech và Sunforce hợp tác phát triển Hệ thống giám sát thông minh cho Nhà máy điện sinh khối đầu tiên của Đài Loan

Advantech và Sunforce hợp tác phát triển Hệ thống giám sát thông minh cho Nhà máy điện sinh khối đầu tiên của Đài Loan

Nền tảng phù hợp cho việc giám sát từ xa, linh hoạt, có thể mở rộng trong ngành dầu khí

Nền tảng phù hợp cho việc giám sát từ xa, linh hoạt, có thể mở rộng trong ngành dầu khí

Advantech xây dựng một hệ sinh thái giải pháp xử lý nước tiên tiến dựa trên nền tảng đám mây IoT công nghiệp WISE-PaaS 4.0

Advantech xây dựng một hệ sinh thái giải pháp xử lý nước tiên tiến dựa trên nền tảng đám mây IoT công nghiệp WISE-PaaS 4.0