Hệ thống lưới điện thông minh cho nhà máy điện Taipower Tashan ở Kinmen

Hệ thống lưới điện thông minh cho nhà máy điện Taipower Tashan ở Kinmen

General Energy Solution (GES) và Advantech phát triển thành công giải pháp giám sát năng lượng mặt trời

General Energy Solution (GES) và Advantech phát triển thành công giải pháp giám sát năng lượng mặt trời

HITI Industrial Automation áp dụng Giải pháp quản lý năng lượng WISE-PaaS để sử dụng năng lượng thông minh hơn

HITI Industrial Automation áp dụng Giải pháp quản lý năng lượng WISE-PaaS để sử dụng năng lượng thông minh hơn