Dự án ứng dụng nhà kính thông minh giúp giảm lãng phí và cải thiện hiệu quả cho các trang trại tại Tây Ban Nha

Dự án ứng dụng nhà kính thông minh giúp giảm lãng phí và cải thiện hiệu quả cho các trang trại tại Tây Ban Nha

Tận dụng cáp xoắn để truyền dữ liệu nhà kính với khoảng cách dài trong ngành công nghiệp hoa tại Hà Lan

Tận dụng cáp xoắn để truyền dữ liệu nhà kính với khoảng cách dài trong ngành công nghiệp hoa tại Hà Lan

Các thiết bị công nghiệp của Advantech trong hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch cho khu vực ven biển

Các thiết bị công nghiệp của Advantech trong hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch cho khu vực ven biển