Giải pháp IoT Gateway cho hệ thống đèn đường thông minh

Giải pháp IoT Gateway cho hệ thống đèn đường thông minh

Hàng ngàn đèn đường tại các đô thị giúp chiếu sáng thành phố. Nhưng một lượng lớn năng lượng điện được tiêu thụ để làm điều này, vì vậy giảm tiêu thụ điện của hệ thống đèn đường sẽ giúp tiết kiệm tiền và tất nhiên, giúp ích cho môi trường.

Triển khai Giải pháp Bộ định tuyến Di động của Advantech cho việc theo dõi hệ thống Phà Sydney trong thời gian thực

Triển khai Giải pháp Bộ định tuyến Di động của Advantech cho việc theo dõi hệ thống Phà Sydney trong thời gian thực

Giám sát và kiểm soát môi trường trong một trung tâm dữ liệu dưới mặt đất

Giám sát và kiểm soát môi trường trong một trung tâm dữ liệu dưới mặt đất