Ethernet Switch của Advantech giúp tối đa hóa giá trị của hệ thống giám sát khai thác than tự động

Ethernet Switch của Advantech giúp tối đa hóa giá trị của hệ thống giám sát khai thác than tự động

Do tốc độ thay đổi công nghệ nhanh chóng, các quy trình truyền dữ liệu ngày càng tinh vi hơn và việc áp dụng giám sát tự động đang nổi lên như một xu hướng toàn cầu lớn.

Xây dựng hệ thống trạm sạc cho xe điện

Xây dựng hệ thống trạm sạc cho xe điện

Ứng dụng giám sát quá trình đông cứng bê tông

Ứng dụng giám sát quá trình đông cứng bê tông