Hệ thống kiểm tra quang học tự động AOI trong lĩnh vực sản xuất bảng mạch in PCB

Hệ thống kiểm tra quang học tự động AOI trong lĩnh vực sản xuất bảng mạch in PCB

Hệ thống xử lý video kỹ thuật số thông minh để giám sát tại chỗ

Hệ thống xử lý video kỹ thuật số thông minh để giám sát tại chỗ

Nền tảng máy chủ 5G Edge cho Virtual RAN

Nền tảng máy chủ 5G Edge cho Virtual RAN