Hệ thống xử lý video kỹ thuật số thông minh để giám sát tại chỗ

Hệ thống xử lý video kỹ thuật số thông minh để giám sát tại chỗ

Nền tảng máy chủ 5G Edge cho Virtual RAN

Nền tảng máy chủ 5G Edge cho Virtual RAN

Xây dựng hệ thống an ninh với công nghệ Edge AI trên các camera IP phổ thông?

Xây dựng hệ thống an ninh với công nghệ Edge AI trên các camera IP phổ thông?