MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

UShop+ Tích Hợp Của Advantech

Nền Tảng Đám Mây Cho Bán Lẻ Thông Minh Và Bệnh Viện Thông Minh

 • Thông Tin Người Tiêu Dùng
  Phân tích dữ liệu được thu thập từ các cửa hàng giúp các nhà bán lẻ tối ưu hóa chiến lược bán hàng và hoạt động hàng ngày.
 • Phân Tích Đám Mây
  Phân tích hiệu suất hoạt động của một cửa hàng hoặc nhiều chi nhánh giúp trụ sở tiếp tục phát triển chiến lược hoạt động của họ.
 • Quản Lý Cửa Hàng
  Được trang bị dữ liệu hiệu suất chéo giữa các cửa hàng, việc quản lý có thể đánh giá hiệu suất chi nhánh một cách hiệu quả.
 • Dịch Vụ Một Cửa
  Việc thiết lập một kiến trúc CNTT thông minh, quản lý dự án, đào tạo sản phẩm và các dịch vụ sau bán hàng và RMA đều được cung cấp.
 • Tích Hợp Nền Tảng
  Nền tảng đám mây UShop+ cung cấp một API mở để tích hợp nhiều giải pháp. Vì vậy, các nhà bán lẻ có thể tối ưu hóa quản lý cửa hàng một cách hiệu quả hơn.

Tập Trung & Nổi Bật

Sản Phẩm Cung Cấp

Tài Nguyên

 • Tin Tức

  UTC-520IP65 with Full IP65-Rated Stainless Steel Enclosure for Harsh Industrial Environments
  14/02/2020

  Xem Thêm >>
 • Case Studies

  The Slim, Rugged and Fanless Box Computers Adopted for Semi-Outdoor Application at CPC Gas Stations, Taiwan
  10/08/2018
  The CPC Corporation is Taiwan’s leading enterprise, with approximately 14,977 employees and various functional units around the island. As a state-run enterprise responsible for the development and supply of petroleum and natural gas, CPC is a cornerstone of Taiwan’s petrochemical industry.

  Xem Thêm >>
 • Video

  WISE-PaaS Industrial IoT Data Application Platform for Lean and Fast AIoT Digital Transformation
  19/12/2019
  Advantech’s WISE-PaaS Data Application Platform with microservice framework provides edge-to-cloud AIoT software and services for system integrators and manufacturers to quickly develop domain-specific IoT solutions with Advantech's extensive hardware portfolio, and enables enterprise digital transformations for ecosystem co-prosperity.

  Xem Thêm >>
 • Brochure

  MyWISE-PaaS Magazine iCS (EN)

  12/02/2020

  This issue of My WISE-PaaS focuses on the theme iCity Service, exploring the use of smart urban applications in areas including retail, hospitality, F&B and public space based on trend observations and case studies, as well as examining this topic from the perspectives of technology platforms and the concept of co-creation.

  Xem Thêm >>