Kiến trúc mạng đáng tin cậy trong hệ thống tích hợp của đường ống ngầm thông minh

Kiến trúc mạng đáng tin cậy trong hệ thống tích hợp của đường ống ngầm thông minh

Máy tính nhúng công nghiệp nhỏ gọn cung cấp tính năng bảo trì phòng ngừa hiệu quả cho máy cưa băng công nghiệp

Máy tính nhúng công nghiệp nhỏ gọn cung cấp tính năng bảo trì phòng ngừa hiệu quả cho máy cưa băng công nghiệp

Hiệu suất mã hóa của Fortinet FortiGate VNF trên Advantech SKY-8101D với Intel Xeon Scalable Family Thế Hệ 2

Hiệu suất mã hóa của Fortinet FortiGate VNF trên Advantech SKY-8101D với Intel Xeon Scalable Family Thế Hệ 2

Bản tóm tắt giải pháp này giúp đánh giá hiệu suất mã hóa của Fortinet FortiGate VNF thực thi trên máy chủ Advantech SKY-8101D với bộ vi xử lý Intel Xeon® Scalable thế hệ 2, bằng cách đo mức tăng hiệu suất thông qua việc sử dụng Công nghệ Intel QuickAssist.