Tận dụng cáp xoắn để truyền dữ liệu nhà kính với khoảng cách dài trong ngành công nghiệp hoa tại Hà Lan

Tận dụng cáp xoắn để truyền dữ liệu nhà kính với khoảng cách dài trong ngành công nghiệp hoa tại Hà Lan

Các thiết bị công nghiệp của Advantech trong hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch cho khu vực ven biển

Các thiết bị công nghiệp của Advantech trong hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch cho khu vực ven biển

Thu thập dữ liệu ở biên - một cách tiếp cận toàn diện để triển khai chuyển đổi số

Thu thập dữ liệu ở biên - một cách tiếp cận toàn diện để triển khai chuyển đổi số