Thách thức về khí hậu ở vùng nhiệt đới: Advantech giúp khách sạn tại Myanmar xây dựng hệ thống giám sát trung tâm

Thách thức về khí hậu ở vùng nhiệt đới: Advantech giúp khách sạn tại Myanmar xây dựng hệ thống giám sát trung tâm

Chuyển đổi số trong dự án nhà máy quang điện (PV) để xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc

Chuyển đổi số trong dự án nhà máy quang điện (PV) để xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc

Advantech hợp tác với CAC để cài đặt hệ thống tự động hóa trạm biến áp tại Myanmar

Advantech hợp tác với CAC để cài đặt hệ thống tự động hóa trạm biến áp tại Myanmar