Advantech Chiến Thắng Giải Thưởng "ROI Industry 4.0 Award China" Cho Sản Phẩm Nhà Máy Kĩ Thuật Số

Advantech Chiến Thắng Giải Thưởng "ROI Industry 4.0 Award China" Cho Sản Phẩm Nhà Máy Kĩ Thuật Số

Giải thưởng "ROI Industry 4.0 Award China" đã được trao cho Advantech để tôn vinh những thành tựu của ngành công nghiệp 4.0 như là một nhà tiên phong trong việc thực hiện thực tế “giám sát tài nguyên và thiết bị thời gian thực”.

Câu Chuyện Thành Công Công Nghiệp 4.0 Của Advantech

Câu Chuyện Thành Công Công Nghiệp 4.0 Của Advantech

Tinh thần kinh doanh của sự cởi mở và đồng sáng tạo: Sự cộng tác của Advantech với quan hệ đối tác trong các ứng dụng thành phố thông minh và công nghiệp 4.0

Tạp Chí Advantech MyWISE-PaaS

Tạp Chí Advantech MyWISE-PaaS

Đồng Sáng Tạo Tương Lai Của Công Nghiệp 4.0