MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Tổng Quát

Trong thời đại IoT, Advantech intelligent logistics hướng đến việc trở thành một nhà tư vấn hàng đầu để cung cấp các giải pháp đáng tin cậy cho các thị trường dọc trên toàn thế giới, bao gồm kho bãi, các ứng dụng quản lý đội tàu. Advantech đã được dành để xây dựng một hệ sinh thái chia sẻ kiến thức, thông qua hợp tác và hợp tác, tận dụng để chuyển đổi.

Hiệu Quả Phân Phối

40%

Hiệu Quả Phân Phối

Hiệu Quả Sản Xuất

25%

Hiệu Quả Sản Xuất

Hiệu Quả Hoạt Động

20%

Hiệu Quả Hoạt Động

Có Gì Mới

Solutions

Cách Mạng Bus Thông Minh 2.0: Advantech cung cấp giải pháp giám sát và phân tích video thông minh cho bước tiếp theo của bạn

eBus 2.0

Cách Mạng Bus Thông Minh 2.0: Advantech cung cấp giải pháp giám sát và phân tích video thông minh cho bước tiếp theo của bạn

Máy Tính Bảng Dã Chiến: Giải Pháp Lý Tưởng Cho Các Ứng Dụng Dịch Vụ Hiện Trường

Lĩnh Vực Dịch Vụ

Máy Tính Bảng Dã Chiến: Giải Pháp Lý Tưởng Cho Các Ứng Dụng Dịch Vụ Hiện Trường

Các yếu tố chính của hoạt động khai thác mỏ: Lợi nhuận và an toàn, toàn bộ các giải pháp khai thác đã sẵn sàng cho bạn

Nhiệm Vụ Quan Trọng

Các yếu tố chính của hoạt động khai thác mỏ: Lợi nhuận và an toàn, toàn bộ các giải pháp khai thác đã sẵn sàng cho bạn

Cách mạng cảng thông minh để đặt hàng hóa phù hợp, đúng nơi, đúng thời điểm

Quản Lý Cảng Thông Minh

Cách mạng cảng thông minh để đặt hàng hóa phù hợp, đúng nơi, đúng thời điểm

Quản lý và kiểm tra tại chỗ trong thời gian thực: Máy tính bảng dã chiến và giải pháp ứng dụng định hướng thiết bị ngoại vi

Sản Xuất

Quản lý và kiểm tra tại chỗ trong thời gian thực: Máy tính bảng dã chiến và giải pháp ứng dụng định hướng thiết bị ngoại vi

Theo dõi các bộ phận trong thời gian thực: Quản lý chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp ôtô

Sản Xuất Ôtô

Theo dõi các bộ phận trong thời gian thực: Quản lý chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp ôtô

Videos

At LogiMAT2022 in Stuttgart, Advantech presented the latest DLT-V7215 P+ and the new DLT series - DLT-V73. The DLT series are rugged and high-performance vehicle-mounted terminals for forklifts in warehouses, stackers at container ports, trucks in mines, and many other smart applications.

LogiMAT 2022 | Advantech Launched New DLT Series of VMTs for Enhanced Performance

At LogiMAT2022 in Stuttgart, Advantech presented the latest DLT-V7215 P+ and the new DLT series - DLT-V73. The DLT series are rugged and high-performance vehicle-mounted terminals for forklifts in warehouses, stackers at container ports, trucks in mines, and many other smart applications.

Watch Next

Brochures

Tài Nguyên