MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

iLogistics

Tổng Quát

Trong thời đại IoT, Advantech intelligent logistics hướng đến việc trở thành một nhà tư vấn hàng đầu để cung cấp các giải pháp đáng tin cậy cho các thị trường dọc trên toàn thế giới, bao gồm kho bãi, các ứng dụng quản lý đội tàu. Advantech đã được dành để xây dựng một hệ sinh thái chia sẻ kiến thức, thông qua hợp tác và hợp tác, tận dụng để chuyển đổi.

Hiệu Quả Phân Phối

40%

Hiệu Quả Phân Phối

Hiệu Quả Sản Xuất

25%

Hiệu Quả Sản Xuất

Hiệu Quả Hoạt Động

20%

Hiệu Quả Hoạt Động

Có Gì Mới

Giải Pháp

Cách Mạng Bus Thông Minh 2.0: Advantech cung cấp giải pháp giám sát và phân tích video thông minh cho bước tiếp theo của bạn

eBus 2.0

Cách Mạng Bus Thông Minh 2.0: Advantech cung cấp giải pháp giám sát và phân tích video thông minh cho bước tiếp theo của bạn

Máy Tính Bảng Dã Chiến: Giải Pháp Lý Tưởng Cho Các Ứng Dụng Dịch Vụ Hiện Trường

Lĩnh Vực Dịch Vụ

Máy Tính Bảng Dã Chiến: Giải Pháp Lý Tưởng Cho Các Ứng Dụng Dịch Vụ Hiện Trường

Các yếu tố chính của hoạt động khai thác mỏ: Lợi nhuận và an toàn, toàn bộ các giải pháp khai thác đã sẵn sàng cho bạn

Nhiệm Vụ Quan Trọng

Các yếu tố chính của hoạt động khai thác mỏ: Lợi nhuận và an toàn, toàn bộ các giải pháp khai thác đã sẵn sàng cho bạn

Cách mạng cảng thông minh để đặt hàng hóa phù hợp, đúng nơi, đúng thời điểm

Quản Lý Cảng Thông Minh

Cách mạng cảng thông minh để đặt hàng hóa phù hợp, đúng nơi, đúng thời điểm

Quản lý và kiểm tra tại chỗ trong thời gian thực: Máy tính bảng dã chiến và giải pháp ứng dụng định hướng thiết bị ngoại vi

Sản Xuất

Quản lý và kiểm tra tại chỗ trong thời gian thực: Máy tính bảng dã chiến và giải pháp ứng dụng định hướng thiết bị ngoại vi

Theo dõi các bộ phận trong thời gian thực: Quản lý chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp ôtô

Sản Xuất Ôtô

Theo dõi các bộ phận trong thời gian thực: Quản lý chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp ôtô

Videos

Watch Next

 • TREK-60 Modular In-Vehicle AI Platform

  Scalable video surveillance and fleet management

  09/10/2020
 • DLT-V6210 Facelift, a 10” rugged VMT with excellent ROI

  With intuitive interface, rugged design, and enhanced wireless connectivity, DLT-V6210 Facelift terminal offers an economical and robust VMT solution for a wide range of industrial applications, such as warehouse management, port management, heavy-duty logistics, and manufacturing.

  08/22/2020
 • LEO-L UWB Real-Time Location System

  Advantech is pleased to announce the LEO-L04 ultra-wideband (UWB) real-time location system aimed at personnel and asset tracking for industrial applications. Accurate within 30 cm, LEO-L04 enables high-precision, real-time tracking for up to 1,000 LEO-04 tags via a USM-L42 receiver.

  06/09/2020
 • WISE-Marketplace, Industrial IoT App Store

  Advantech's WISE-Marketplace is the destination for all your software needs in industrial IoT. You can find integrable industrial apps (I.apps), end-to-end solutions, and consulting servicesfor a wide range of industries. Come here to buy, deploy, list, and customize I.apps to facilitate your own industrial IoT solutions and business!

  04/28/2020

Brochures

Tài Nguyên